preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

SMJENA SAMO UJUTRO:
1.  8:00 -   8:45
2.  8:50 -   9:35
3.  9:40 - 10:25
4.  10:55 - 11:40
5.  11:45 - 12:30
6.  12:35 - 13:15
7.  13:20 - 14:00

Dokumenti

Obavijest!
Ovjere kopija svjedodžbi
(za nastavak školovanja)

škola nije ovlaštena vršiti,
te se iste obavljaju kod javnog bilježnika!Slike maturanata u godišnjaku maturanata!


 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 16.03.2020.

 


OBAVIJEST O IZBORU AGENCIJE ZA PROVEDBU IZVANUČIONIČKE NASTAVE U PRAG 02.09.-05.09.2020. - JAVNI POZIV 1/2020 pogledajte ovdje.

U Zagrebu, 10.02.2020.


 


Odluka o odabiru kandidata za nastavnika-cu matematike.docx 

Odluku Školskog odbora o odabiru kandidata za nastavnika-cu matematike možete pogledati na linku.

U Zagrebu, 30.1.2020.OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA  I POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

(IZVANUČIONIČKA NASTAVA U PRAG - JAVNI POZIV 1/2020)

Izvod iz zapisnika:

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva, izabrane su tri ponude u uži izbor:

 • Alga Travel putnička agencija, Teslina 14, Zagreb

 • Brod Tours, Matije Mesića 60, Slavonski Brod

 • Svijet putovanja, Draganići 12, Zagreb

 Roditeljski sastanak gdje će agencije prezentirati svoje ponude, a roditelji izabrati agenciju bit će 10.2.2020. u 17h u prostorima Škole. Molimo agencije da izlaganje ograniče na 10 min.

Cijeli zapisnik u prilogu ovdje! 

U Zagrebu, 29.1.2020.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J   za popunu radnog mjesta

 

-NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 27.01.2020.OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2020. za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 24.01.2020. do 14 sati.

U Zagrebu, 14.1.2020.

 
Aktualni natječaji i ponude

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

-NASTAVNIK/CA MATEMATIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

U Zagrebu, 05.11.2019.


U Zagrebu, 17.10.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

-NASTAVNIK/CA POLITIKE I GOSPODARSTVA – 1 izvršitelj/ica
na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati ukupnog rada tjedno (14 sati nastave)- zamjena
-NASTAVNIK/ICA HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 34 sata ukupnog rada tjedno (17 sati nastave)- zamjena
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
U Zagrebu, 17.10.2019.
KLASA: 602-03/19-01/288
URBROJ: 251-91-01/19-01                                      

 

ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA
I METALNIH KONSTRUKCIJA
ZAGREB, Sveti Duh 129
Klasa: 602-03/19-01/284
Ur.broj: 251-91-01/19-01
U Zagrebu, 3.10.2019.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Sveti Duh 129, Zagreb ravnatelj škole,  uz predhodnu suglasnost Školskog odbora koja je dana na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi  

ODLUKU

o odabiru kandidata  

I.

Nakon provedenog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 2. rujna 2019. godine izabrani su slijedeći kandidati:

Socijalni pedagog- pripravnik (bez staža u struci)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci na puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Matea Tomić.

Nastavnik/ica elektrotehnike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme- nitko nije izabran.

Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme- nitko nije izabran.

Nastavnik/ica računarstva- 1 izvršitelj/ca na neodređeno puno radno vrijeme izabran je kandidat Vedran Šabić.

Nastavnik/ica matematike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Martina Barić.

Nastavnik/ica kemije i biologije- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati ukupno tjedno)- nitko nije odabran

II.

S imenovanim kandidatima sklopit će se ugovor o radu.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama škole.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj

Josip Rodin, prof.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

SOCIJALNI PEDAGOG – pripravnik (bez staža u struci) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci za puno radno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 02.09.2019.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

-NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica

na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 30 sati ukupnog rada tjedno

-NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/ICA ELEKTROTEHNIKE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 11 sati ukupnog rada tjedno

-NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA RAČUNARSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA MATEMATIKE  - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme

-NASTAVNIK/CA KEMIJE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 7 sati ukupnog rada tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje - 843/843.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18)  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni/e su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Obavijest o prikupljanju ponuda za:

 • Sanaciju krovišta i dimnjaka nakon oluje
 • Izmjenu laminata u učionici
 • Sanaciju zidova (žbukanje)
 • Ugradnju novih i servis postojećih klima uređaja
 • Zamjenu dotrajalih prozora plastičnim
 • Dobavu pametnog projektora i običnih projektora
 • Zamjena dotrajalog video nadzora

POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA SU U DNU STRANICE.  ROK DOSTAVE JE 09.07.2019. U 12 SATI


Obavijest o izboru agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardaland - Javni poziv broj 1/2019.

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da je glasovanjem na roditeljskom sastanku održanom dana 4. travnja 2019. godine u 17h za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Gardaland učenika trećih razreda (Javni poziv 1/2019, Gardaland, 18.-19.5.2019.) odabrana turistička agencija ALGA TRAVEL, Teslina 14, ZAGREB.

Zahvaljujemo svim ponuditeljima na dostavljenim ponudama i prezentacijama na roditeljskom sastanku.

Predsjednica Povjerenstva: Tamara Jesenović, mag.cin.

Obavijest u prilogu ovdje.


OBAVIJEST O OTVARANJU I ODABIRU PONUDA  I POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

(IZVANUČIONIČKA NASTAVA U GARDALAND - JAVNI POZIV 1/2019)

Izvod iz zapisnika:

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najbolje ponude, utvrđeno je da su izabrane tri ponude koje odgovaraju natječaju:

 • Alga Travel putnička agencija, Teslina 14, Zagreb

 • Galileo Travel d.o.o., Antuna Mihanovića 8, Varaždin

 • Speranza turistička agencija, Krapinska 14, Zagreb

 Agencije će svoje ponude prezentirati na roditeljskom sastanku dana 4. travnja 2019. u 17 sati.

Cijeli zapisnik u prilogu ovdje! ili pri dnu stranice.
 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme. Probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 • NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 5 sati ukupnog rada tjedno

 • STRUČNI/A SURADNIK/CA EDUKACIJSKE REHABILITACIJE – 1 izvšitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Kandidati uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

  Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje da  ispunjava sve uvjete za ostvarenje prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Osoba koja se poziva na pravo prednosti na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  U Zagrebu, 12.03.2019.


  JAVNI POZIV 2/2019.

Javni poziv 2/2019. za dostavu ponuda - najam fotokopirnog uređaja.

Najam se odnosi na uređaj koji ima mogućnost skeniranja i printanja u A3-A4 formatu papira. Vrsta tiska: c/b i u boji. Očekivani broj kopija:  2000 c/b i 400 boja.

Rok dostave ponuda je do 12.03.2019. do 12 sati.OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2019. za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju trećih razreda u Gardaland pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 27.03.2019. do 12 sati.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme
 • VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme – viša stručna sprema ekonomskog smjera
 • NASTAVNIK/CA POVIJESTI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 30 sati ukupnog rada tjedno
 • NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 5 sati ukupnog rada tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 29.10.2018.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA računalne opreme pogledajte ovdje!

interaktivni projektor (3 komada), stolna računala (28 komada) i LED monitor (28 komada).

Rok dostave ponude je  07.06.2018. godine do 12:00 sati (kako piše dolje u prilogu).

Troškovnik također dolje u prilogu na dnu stranice.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA zamjene dotrajalih drvenih prozora

Rok dostave ponude je 15 dana odnosno  07.06.2018. godine do 12:00 sati .

4 prozora sa 6 krila i 6 prozora sa 2 krila. Ponuda mora sadržavati i troškove demontaže, montaže, odvoza stare stolarije, klupčice i obradu špaleta

Dimenzije i skica je prilogu na dnu stranice-klik na skicu.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. 152/14. i 7/17.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. DOMAR -  LOŽAČ ŠKOLE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme. Uvjeti: SSS strukovnog smjera i položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja.

Ostali uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:  svjedodžbu o završnome radu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

U Zagrebu, 11.04.2018.

 


OBAVIJEST TURISTIČKIM AGENCIJAMA - višednevna ekskurzija drugih razreda u Prag 01.09.-04.09.2018. - KONAČNI REZULTATI ODABIRA

Za organizaciju višednevne ekskurzije drugih razreda u Prag glasovanjem roditelja izabrana je agencija Speranza.

U Zagrebu, 25.4.2018.


OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA U PRAG  I RODITELJSKOM SASTANKU

JAVNI POZIV BROJ 1/2018 - višednevna ekskurzija drugih razreda u Prag - REZULTATI ODABIRA

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 20.03.2018.g. u 12 h utvrđeno je: da su na javni poziv pristigle tri ponude, i to ponude agencija:

Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb,

Presečki tours, Frana Galovića 15, Krapina i

Alga Travel Agency d.o.o., Teslina 14, Zagreb.

Sve tri ponude agencija udovoljavaju uvjetima te su pozvane na predstavljanje svojih ponuda u školi na roditeljskom sastanku u srijedu, 25.04.2018.g u 17.30 sati.

Molimo agencije da ograniče predstavljanje na 10 minuta.

                   Predsjednica Povjerenstva: Tamara Jesenović, prof.


OBAVIJEST AGENCIJAMA - JAVNI POZIV

Javni poziv 1/2018 za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

Rok dostave ponuda je do 20.03.2018. do 12 sati. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i  7/17.) ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za pola radnog vremena

 • NASTAVNIK/ICA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 10 sati ukupnog rada tjedno

 • NASTAVNIK/ICA FIZIKE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupnog rada tjedno

 • VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za puno radno vrijeme

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: diplomu, domovnicu, elektronski ispis staža, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu Škole uz naznaku «za natječaj».

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  U Zagrebu, ­­­­­28.12.2017.
OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE UČENIKA U PRAG  I RODITELJSKOM SASTANKU

JAVNI POZIV BROJ 1/2017 – REZULTATI ODABIRA

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude, na sastanku održanom dana 30. svibnja 2017.g. u 12 h utvrđeno je: da je na javni poziv pristigla samo jedna važeća ponuda, i to ponuda agencije Speranza d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb. Ostale dvije ponude nisu uvažene zbog dolaska nakon roka i nerazloženosti prema svim zahtjevanim stavkama u javnom pozivu. Roditeljski sastanak održat će se dana 5. lipnja 2017.g u 17 sati.

                   Predsjednica Povjerenstva: Sunčana Ružić, prof.Javni poziv 1/2017 za dostavu ponuda turističkih agencija za višednevnu ekskurziju drugih razreda u Prag pogledajte ovdje!

  

 

 

 


 

 

Najbolji smo!

  

 


Natjecanja
Međužupanijska natjecanja učenika - disciplina Kućne instalacije
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška
Obrtna tehnička škola Split
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb
12.03.2020.
 
Sve informacije se mogu dobiti na e-adrese škola domaćina.
 

Zanimanja- programi
 
Strojarski tehničar  (4 god.) NOVO!
 
Instalater kućnih instalacija "JMO"
 
Instalater grijanja i klimatizacije "JMO" ili "C"
 
Plinoinstalater "JMO"
 
Vodoinstalater "JMO"
 
Rukovatelj samohodnim građ. strojevima "B"
 
Bravar "C"
 
Za pregledavanje sadržaja programa klikni na program!

Projekti
 
           
Projekt : IMprove COmpetences1
Dublin, Irska - 04.01.-19.01. 2019.
Toulouse, Francuska, 23.3.-7.4.2019.

PROJEKT "Pismenost za sadašnjost i budućnost"
prosinac 2017.-prosinac 2019.
Projekt "Kultura turizma"
siječanj 2017.-svibanj 2017.

       

PROJEKT "Employability through renewable energy"
Frankfurt, Njemačka 14.4.-29.4.2016
Braga, Portugal 16.4.-1.5.2016 
Güssing, Austrija 23.5.-27.5.2016.
Projekt "Unaprjeđenje obrazovanja odraslih temeljeno na inovativnom pristupu ‑ UHI Škotska“
Škotska 18.-24.4.2016.

Projekt Poduzetništvo i obrtništvo je IN
Zagreb, 11. 12. 2015.

     
PROJEKT „INSTALLER+“
Frankfurt, Njemačka
15.3-28.3. i 17.5.-30.5.2015.

      
PROJEKT „SKILL+PRACTICE“
Frankfurt, Njemačka
Padova, Italija
16.11.-6.12.2014.

Projekt „INNOvative methods and practice in VET – INNOVET“
Helsinki, Finska
18.-24. 5. 2014.

Leipzig, Njemačka
9.3. - 5.4.2014.

Praksa

Licencirane tvrtke za naukovanje po zanimanjima (JMO)

Za zanimanja koja nemaju oznaku "JMO" (jedinstveni model obrazovanja), praksa se može obavljati i u nelicenciranim tvrtkama!


Informiranje

Službenik za informiranje Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija je Josip Rodin, prof.


Škole partneri

Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 4. 2013.

Ukupno: 947590
Danas: 11
preskoči na navigaciju