2019-09-23 11:27:03

Stipendije Ministarstva poduzetništva - JMO zanimanja

Prijava za stipendije Ministarstva poduzetništva za JMO zanimanja (svi razredi od 1.do 3. koji se školuju za JMO zanimanja - kod nas su to 1.B, 1.C, 1.E, 1.F, 2.D, 2.E, 2.F, 3.D, 3.E) do 31.10.2019. godine. Stipendija iznosi 1500 kn mjesečno i mogu se prijaviti i oni koji žive izvan grada ZG!

VAŽNO! Učenici 1.razreda s područja Grada Zagreba imat će priliku podnijet zahtjev za stipendiju deficitarnih zanimanja Grada Zagreba kad bude natječaj u listopadu (jednom kad se dobije, dobiva se sve tri godine, a za ovu od Ministarstva se svake godine raspisuje natječaj).

Odlučite na koju ćete stipendiju podnijeti zahtjev jer ne možete dobivati obje.

Obrasce za JMO stipendiju možete vidjeti ovdje-KLIKNI!

OBRASCI DOLJE U PRILOGU!!!

POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU

A) OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2019 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Skupna izjava STIPENDIRANJE/2019

Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce

Obrazac potvrde ustanove za strukovno obrazovanje OP STIPENDIRANJE/2019

Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole za školsku godinu, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole

Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce (tekući račun nije prihvatljiv)

 

B) DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE BODOVA

Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2018. godinu nadležne ispostave Porezne uprave za sve članove zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave

Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje status

Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom

Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

 

 


Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb