2019-10-14 11:07:14

Stipendije za deficitarna zanimanja Grada Zagreba 2019./2020.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

SVE uvjete za stipendiju pogledajte ovdje - klikni! ili pod opširnije
Ovdje - klikni za print obrasca stipendije! Natječaj traje do 21.10.2019.!!!
Dodjeljuje se za zanimanja:
  1. bravar – 6 stipendija,
  2. instalater kućnih instalacija - 5 stipendija,
  3. plinoinstalater - 7 stipendija,
  4. vodoinstalater - 8 stipendija.

- UVJETI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE:

 - da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjim programima obrazovanja strukovnih škola Grada Zagreba;

- da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Zagreba najmanje jednu godinu prije objave natječaja;

- da nisu, ponavljali razred u osnovnoj školi, odnosno da ne ponavljaju prvi razred srednje škole;

 

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) potvrdu o upisu u trogodišnji program obrazovanja strukovne škole za deficitarna zanimanja iz točke 1. ovog natječaja (u izvorniku) - NABAVITI U ŠKOLI

2) svjedodžbe završenog 7. i 8. razreda osnovne škole (preslike),

3) dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju i vještinama tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i o osvojenim nagradama te drugim vrijednim nagradama i priznanjima (preslike),

4) rješenje ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ostvaruje pravo na skrb izvan vlastite obitelji, prima dječji doplatak, odnosno ostvaruje pravo za pomoć i njegu (preslika),

6) rodni list (preslika),

7) domovnicu (preslika),

8) uvjerenje o prebivalištu, ne starije od dana raspisivanja Natječaja (u izvorniku), - U MUP-U ILI NA E-GRAĐANI

9) životopis. - PRONAĆI NA INTERNETU PRIMJER I POPUNITI ZA SEBE!

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom „za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja”

ili

se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat odnosno u pisarnici u prizemlju, u roku 15 dana od objave natječaja.

Molbe se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga natječaja OVDJE - KLIKNI. (ISPRINTATI SI)


Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb