2022-05-20 11:35:00

Povrat prijevoza Samoborček

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o.

 za razdoblje SVIBANJ - LIPANJ 2022. Molimo sve učenike  korisnike prijevoza

„Samoborček EU grupa“, d.o.o. da najkasnije do 21. lipnja 2022. (utorak)

dostave svu potrebnu  dokumentaciju u administraciju Škole (soba 34 na 2. katu) !!! Obrasci se nalaze ovdje pri dnu.

Potrebna dokumentacija:

 

 

Privola roditelja, vezane uz zaštitu osobnih podataka, a koja će ujedno biti i temelj za doznaku sredstava, samo ako je još niste predali!

Obrazac privole obavezno prilažu djeca kada prvi puta potražuju povrat sredstava! /u privitku!/

 

Popunjeni  obrazac  za  povrat  sredstava  za  razdoblje:

05. i 06. mj. 2022. (nalazi se u prilogu!)

 

preslike markica za mjesece:  SVIBANJ – LIPANJ  2022. a za koje je učenik koristio prijevoz;

 

preslika mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza;

 

preslika potvrde o IBAN-u  te  dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/*učenika (*samo ako je učenik punoljetan)

 

Molim, budite točni jer u suprotnom Gradski ured neće izvršiti povrat sredstava !!!

 

 

Za Školu:

 

Ravnatelj:  Josip Rodin, prof.


Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb